คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ใน “โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และคณะ เดินทางมาติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน (ม.ท.ศ.) ใน "โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชันพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

ใส่ความเห็น