99ายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ยังได้เผยว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับ ไว้หลายคณะ อาทิ ด้านการแพทย์ ได้เชิญ นายแพทย์ไพศาล จันทร์พิทักษ์ เป็นประธานคณะ

ใส่ความเห็น