จัดทำแผนงานขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วบ้านสร้างบก ตำบลหนองบัวบาน อำเภอรัตนบุรี โดยได้จัดทำแผนงบประจำปีงบประมาณ 2568  ในการขุดลอกใช้งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท

ใส่ความเห็น