จัดตั้งขุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเข้มแข็งในการรักษาหมู่บ้าน ประจำปีพ.

ใส่ความเห็น