ประชาชนจิตอาสาอำเภอกระนวน จัดกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับประชาชนจิตอาสาอำเภอกระนวน จัดกิจกรรมน้อมนำแนวพระราชดำริ โครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” สู่การปฏิบัติสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 ที่หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้อำนวยการของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอกระนวน พร้อมด้วย นายภาวิช บุญภัทดอนซุยแปปลัดอำเภออาวุโส นางลำดวน จำนงค์กิจ พัฒนาการอำเภอกระนวน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านฝาง และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริ “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” สู่การปฏิบัติสร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมมราชกุมารี พร้อมนี้ ปลัดจังหวัดขอนแก่นได้มอบแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและสามารถตอบสนองต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้และมีความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ///

ใส่ความเห็น