รัชกาลที่ 10  สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  เมื่อปี 2522

ใส่ความเห็น