9จองบัตรได้แล้ววันนี้ ร่วมทำบุญ แก้จนคนเฉลิมพระเกียรติ ซ่อม สร้างบ้าน แก่ผู้ยากไร้ 72 ครัวเรือน นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวน ชมการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล มนต์แคน แก่นคูณ พร้อมระบบ แสง สี เสียง สุดตระการตา หางบัตรชิงโชค ทีวี ตู้เย็น จักรยาน รายได้เพื่อนำไปซ่อม/สร้างบ้าน แก่ผู้ยากไร้ 72 ครัวเรือน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 (บัตรเข้าชมหน้างาน 150 บาท) – ซื้อได้ที่ว่าการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จองบัตรได้แล้ววันนี้/// #ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ #อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ใส่ความเห็น