1.มีความสนใจและเข้าใจงานด้าน Content สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้ 2.สร้างสรรค์สื่อ VDO สื่อออนไลน์, สร้างสรรค์เนื้อหาเรื่องราว สร้างบทความ เนื้อหาต่างๆ ข้อมูล 3.เป็นงานนักข่าวจิตอาสา อาจมีค่าตอบแทน ประเภท ท่องเที่ยว กีฬา ภาคสังคม 4. รับสมัครประจำอำเภอละ 1 ตำแหน่ง ต้องเป็นคนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น