IMG_6458

ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะได้มีการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงประเภทสถานบริการ ร้านอาหารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต

ใส่ความเห็น