ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้านเทศบาลเมืองชุมเห็ด เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ⏰09.00 น. ที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด ได้จัดทำสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสุขใจใกล้บ้าน เทศบาลเมืองชุมเห็ด โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชุมเห็ด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลเมืองชุมเห็ด ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด กล่าวว่า “ มีพี่น้องมารับบริการหลายคนที่ได้ขึ้นบัญชีไว้ โดยโรงพยาบาลก็จะจัดรายชื่อส่งมาให้ศูนย์ฟื้นฟูเราให้การบริการ เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่ มีพนักงาน มี อสม.ให้การดูแลพี่น้องเราอย่างครอบคลุม ส่วนใหญ่ผู้ป่วยเป็นพี่น้องเราที่ติดเตียงที่ยังไม่สามารถที่จะเคลื่อนเดินไหว เดินสะดวก ก็จะมากายภาพ เพื่อที่จะฟื้นฟู ให้ร่างกายเราสามารถกลับมาในชีวิตเราเหมือนเดิม วันนี้ศูนย์สุขใจใกล้บ้าน สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลเมืองชุมเห็ดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านโกรกขี้หนู และ โรงบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการที่จะสร้างความสุข โดยองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเลือกพื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ดเป็นพื้นที่นำร่องในการทําโครงการนี้ขึ้นมา และพื้นที่เรามีความพร้อม จึงได้ริเริ่มที่เทศบาลเมืองซึ่งเป็นตัวแทนศูนย์สุขใจใกล้บ้านของอําเภอเมือง ผู้ที่จะมารับบริการก็จะเป็นพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอัมพาต อัมพฤกษ์ หรือว่าเกิดจากการเจ็บป่วย ในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์ รับ ส่ง ต่อมาจากโรงบาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ไม่ต้องไปรอรับบริการที่โรงพยาบาล ซึ่งจะมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมาก และที่สําคัญจะสะดวกมาก เหมือนในท้องถิ่นเรา”

ใส่ความเห็น