การฝึกซ้อมครั้งนี้ เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกาย และดูเรื่องสมรรถภาพของนักกีฬาก่อนทำการแข่งขัน

ใส่ความเห็น