การประมูลในครั้งนี้ยังจะยึดหลักเดิมคือปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาด ไม่มีการล็อบบี้ หรือยื้อหมายเลขใดเลขหนึ่งเอาไว้ ทำให้ยอดของการประมูลแต่ละปีจะอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านบาท

ใส่ความเห็น