นักการเมือง ที่เอาเงินคอรัปชั่น มาซื้อเสียงเลือกตั้ง แต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ขอให้ อสม.เรียกค่าตัวเพิ่มเป็นเท่าตัว แล้วเอาเงินไปทำบุญทั้งหมดภายใน 7 วัน

ใส่ความเห็น