จัดการคุณภาพหนี้ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้ากว่าแสนราย ได้รับประโยชน์ลดดอกเบี้ยกว่า 1,150 ล้านบาท

ใส่ความเห็น