ส่วนด้านการรักษาความปลอดภัยภายในงาน ได้มีการเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วของตำรวจ กู้ภัยวังกรูด และจนท.ฝ่ายปกครอง รวมถึงชุดตำรวจหมู่บ้าน รวมแล้วมากกว่า 200 นายมาดูแลความสงบเรียบร้อย ย

ใส่ความเห็น