มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ย้ำใครที่ยังมีแม่อยู่รีบแทนบุญคุณก่อนสายไป

มอบสิ่งของให้ผู้ยากไร้ ย้ำใครที่ยังมีแม่อยู่รีบแทนบุญคุณก่อนสายไป

ใส่ความเห็น