“ฮักอีหลีเด้อ…เงีย…บุ๋ย..”เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 18-19 ธั

อ่านเพิ่ม

สัมผัส!!! อารยธรรมขอมโบราณ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม บุรีรัมย์ ท่องเที่ยว “OTOP VILLAGE”  8  เส้นทาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

อ่านเพิ่ม

นักท่องเที่ยวกว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ อำเภอหนองหงส์ “แอ่งเล็ก เช็คอิน”

บุรีรัมย์ –  เปิดงาน

อ่านเพิ่ม

บ้านหนองแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองชัยศรี สร้างชุมชนเข้มแข็ง เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

วันนี้ 14 พย. 61 นาย

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “แอ่งเล็ก เช็คอิน” หวังกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย

อ่านเพิ่ม

เสน่ห์!สานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-กัมพูชา สินค้า OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ สู่สากล

เมื่อวันที่ 12 มิถุน

อ่านเพิ่ม