เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านกู่ฤาษี” เที่ยว “ปรางค์กู่ฤาษี” ย้อนรอยอารยธรรมขอม ชม “มหัศจรรย์พญานาค”

เมื่อวันที่ 25 มกราค

อ่านเพิ่ม

เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านดงยาง” ชมโบราณสถาน “ปรางค์กู่สวนแตง” เช็คอินต้นยางยักษ์ 300 ปี

  นายศักดิ์ชาย

อ่านเพิ่ม

นักท่องเที่ยวชมสวนมัลเบอรี่ เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  บ้านหนองบัว อำเภอปะคำ

เมื่อวันที่ 14 มกราค

อ่านเพิ่ม

เต๊อะแล้ว…มักเลย @หนองโจรง เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมยินดีตอนรับนักท่องเที่ยว

 เมื่อวันที่17 ธค 61

อ่านเพิ่ม

“เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านใหม่ หมู่ ๓ ตำบลสามแวง” เอกลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมตอนรับนักท่องเที่ยว

นายจักรินทร์ ทิพย์โย

อ่านเพิ่ม

พลายหนุ่มเสก ช้างดาราองค์บาก นำทีมเปิด หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ท่าม่วงใหม่ สุดยิ่งใหญ่

วันที่ 26 ตุลาคม 256

อ่านเพิ่ม