นักท่องเที่ยวกว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ อำเภอหนองหงส์ “แอ่งเล็ก เช็คอิน”

บุรีรัมย์ –  เปิดงาน

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “แอ่งเล็ก เช็คอิน” หวังกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

จังหวัดบุรีรัมย์ โดย

อ่านเพิ่ม