ปีที่5 หจก.ศรีทองบุรีรัมย์พร้อมครอบครัวเหลืองขวัญ จัดตรวจสุขภาพฟรี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

ปีที่5 หจก.ศรีทองบุร

อ่านเพิ่ม

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมความรู้ เรื่อง “โรคน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ” 2 สิงหาคม 2562

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริรา

อ่านเพิ่ม

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ นำรถบริการกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกให้บริการผลิต ซ่อมแขนขาเทียม ในพื้นที่ อ.ละหานทราย

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ น

อ่านเพิ่ม

“วิ่งกับหมอ RUN FOR HEALTH” โรงพยาบาลบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จัด

อ่านเพิ่ม