แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน เจ้าหน้าที่ และวิทยากร โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

วันนี้(02 มี.ค. 61)

อ่านเพิ่ม

แม่ทัพภาค2 มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมผู้นำชุมชน กอ.รมน.ภาค2 บุรีรัมย์

พลโท วิชัย แชจอหอ วั

อ่านเพิ่ม