จังหวัดบุรีรัมย์เตรียมจัดงานเทศกาลอาหารปลอดภัย/เกษตรปลอดภัย เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัด 1-5 สิงหาคมนี้

เมื่อวันนี้ (26ส.ค.2

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

จังหวัดบุรีรัมย์จัดก

อ่านเพิ่ม