เตรียมรับมือเทศกาลวันสงกรานต์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เผยมาตรการฉีดวัคซีนเชิงรุก

วันนี้ 23 มีนาคม 256

อ่านเพิ่ม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามการดำเนินการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “วาระแห่งชาติ”

เมื่อวานนี้ (7 มิถุน

อ่านเพิ่ม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ปรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการแพร่ระบาดจริงในพื้นที่

วันนี้ (26 เม.ย. 64)

อ่านเพิ่ม

ประกาศความพร้อม !! “สงกรานต์บุรีรัมย์ 2564″ วิถีใหม่ อลังการ สนุกสนาน และปลอดภัย ต้นแบบการพลิกฟื้นเศรษฐกิจจากวิกฤติอีกครั้ง!!!

กระทรวงการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์ แถลงการณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 13เรื่อง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (10 กันยายน 6

อ่านเพิ่ม

บุรีรัมย์ วันอาสาสมัครสาธารณสุข “ อสม.” แห่งชาติ ปี 60

วันนี้(24 มีนาคม 256

อ่านเพิ่ม