จังหวัดบุรีรัมย์ พช.บุรีรัมย์พัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนนโยบาย

จังหวัดบุรีรัมย์ พช.

อ่านเพิ่ม

พัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ” ประจำปี 2564 และวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

วันนี้ (08 ต.ค. 64)

อ่านเพิ่ม

ลุย!พื้นที่ พช.บุรีรัมย์ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ในการประกวดกิจกรรมคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”อยู่เย็น เป็นสุขและเชิดชูเกียรติ”

พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้น

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลุยพื้นที่ เฟ้นหาหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง

พช.บุรีรัมย์ ผู้อำนว

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อำเภอกระสัง

พช.บุรีรัมย์บูรณาการ

อ่านเพิ่ม