พช.บุรีรัมย์ พร้อมลุยขับเคลื่อนแก้จนติวเข้มเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

จังหวัดบุรีรัมย์ พช.

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ พื้นที่ อ.บ้านกรวด เพื่อติดตามการผลิดอกออกผล อย่างยั่งยืน

ข่าวโดยกลุ่มงานสารสน

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์-พจ.บุรีรัมย์ลุยพื้นที่ ครัวเรือนเป้าหมาย สร้างสื่อฯ โคกหนองนา กรมการพัฒนาชุมชน

พช.บุรีรัมย์-พจ.บุรี

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ลุยขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบสู่ 100 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนในพื้นที่ สร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมยเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม ประจำปี 2562

  วันที่25 เดือ

อ่านเพิ่ม