ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดกลาง พระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

อ่านเพิ่ม

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์นำส่วนราชการ ซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสิงโต เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้(03 เม.ย. 62)

อ่านเพิ่ม