ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงเทพเทวดา และสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎา

อ่านเพิ่ม

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์นำส่วนราชการ ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสิงโต เพื่อจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันนี้(06 เม.ย.

อ่านเพิ่ม

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ นำป

อ่านเพิ่ม