ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้(28 มี.ค. 62)

อ่านเพิ่ม

ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ ร่วมแสดงพลังถวายสัตย์ปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”

วันนี้ (7ธ.ค.61)  นา

อ่านเพิ่ม

“หมอใจบุญ”นพ.สนธยา เปิดคลินิคตรวจรักษาโรคฟรี ผู้ยากไร้ด้อยโอกาส 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติประจำปี 61

วันที่ ( 5ธค 61) ที่

อ่านเพิ่ม