เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านดงยาง” ชมโบราณสถาน “ปรางค์กู่สวนแตง” เช็คอินต้นยางยักษ์ 300 ปี

  นายศักดิ์ชาย

อ่านเพิ่ม

  นักท่องเที่ยว ไทย ต่างชาติ สุดประทับใจ ร่วมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแสง อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวา

อ่านเพิ่ม