“MOU” เปิดเส้นทางคาราวานท่องเที่ยว เสียมราฐ-อรัญประเทศ-ปราจีนบุรี-นครราชสีมาสุรินทร์-บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยว ระหว่าง กัมพูชา-ไทย

 

กระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาร่วมกับ การท่องเที่ยว SIEM REAP TOURISM CLUB  ( STC ) ร่วมกันพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัมพูชาและไทย โดยจัดคาราวานการท่องเที่ยวแบบผจญภัยผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคอีสาน เป็นการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวตามเส้นทาง เสียมราฐ – อรัญประเทศ – ปราจีนบุรี –นครราชสีมา-สุรินทร์-บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวของประเทศทั้งสอง

โครงการนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 23-26 ตุลาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมงานเดินทาง จากผู้ประกอบการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน รวมทั้งสื่อมวลชน รวมประมาณ 100 คน ออกเดินทางจากเสียมราฐข้ามชายแดนที่อรัญประเทศ (สระแก้ว) สู่ปราจีนบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และเข้าพักที่รีสอร์ทในจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 23 และ 24 ตุลาคม 2562

เช้าวันที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะผู้มาเยือนออกเดินทาง ไปเยี่ยมชมอุทยานปราสาทหินพิมาย แล้วเข้าพักที่ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ STC จะทำ MOU กับจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศด้วย

H.E Hor Sarun under Secretary of State of ministry of tourism presented on behalf of minister of tourism  กล่าวว่า การสานสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการท่องเที่ยวในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะพัฒนาและ เสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกัน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในด้านการท่องเที่ยว บนพื้นฐานของสิทธิ และผลประโยชน์ร่วมกนตามกฎหมาย และข้อผูกพันระหว่างประเทศ

นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ด้านภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเมืองแห่งอารยธรรมและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนวทางการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ได้แก่ การขยายกิจกรรมด้านการตลาดขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์เป็นจุดหมายปลายทาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวอาเซียน  การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ระหว่างประเทศตามมาตรฐานการ ท่องเที่ยวอาเซียน การเพิ่มคุณภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจด้าน การค้าและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงระหว่างไทยกับกัมพูชา ในระดับประเทศ  โดยทางจังหวัดบุรีรัมย์ มีแผน   ที่จะช่วยพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน ด้วยการยกระดับการพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานและสร้างความแตกต่าง เพื่อให้สินค้าเป็นที่จดจำ และจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระดับฐานราก และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล

ขณะเดียวกัน จังหวัดบุรีรัมย์มีแผนที่จะสนับสนุนให้มีการลงทุนในด้านโลจิสติกส์ โดยเชื่อมโยงความร่วมมือ ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับกัมพูชา เพื่อรองรับการค้าที่ขยายตัว ปัจจุบันกัมพูชาถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญของไทย มีพื้นที่ติดกับ 7 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี และบุรีรัมย์ แต่ละปีมีมูลค่าการค้าชายแดนประมาณ 1.2 แสนล้านบาท เฉพาะจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกู โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ปูนซีเมนต์และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสินค้านำเข้าที่สาคัญ ได้แก่เสื้อผ้ามือสอง และสินค้าทางการเกษตร

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า ภาคเอกชนจังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งสามารถเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า ทั้งเขตจังหวัดนครชัยบุรินทร์เเละอุดรมีชัยเสียมเรียบ  ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในอนาคตเเละเพื่อให้เขตจังหวัดทั้งสองประเทศเป็น เขตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมด้านการค้าหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน

การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ กับทางเสียมเรียบเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนอย่างยิ่ง เพราะเป็นถิ่นอารยธรรมดั่งเดิมมีเขตแดนที่ใกล้กันมาก เสียมเรียบมีนักท่องเที่ยวมาทุกๆปีถึง 2.5ล้านคน มีระยะทางห่างจากจุดชายแดนช่องจอมเพียง 200กม และช่องสายตะกูเพียง 130กม การเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยวจะเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองเมืองให้มีขีดความสามารถมากขึ้น และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งนักท่องเที่ยวไทยและกัมพูชา และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้การเชื่อมโยงการเดินทางทางบกทั้งรถยนต์และรถโดยสาร และทางเครื่องบินซึ่งเป็นสายการบินตรงจะเป็นประเด็นที่ต้องเร่งสนับสนุน

ใส่ความเห็น