คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน เขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด  ร่วมพิธีรับมอบถุงคลุมกระเป๋านักเรียน จำนวน1,000 ชุด

คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ คณะครูอาจารย์ นักเรียน เขตเทศบาลเมืองชุมเห็ด  ร่วมพิธีรับมอบถุงคลุมกระเป๋านักเรียน จำนวน1,000 ชุด

ใส่ความเห็น