ก้าวไกล บุกถิ่นเมืองปราสาท ปราศรัยใหญ่เปิดตัวผู้สมัคร 10 เขต จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 กุมภา

อ่านเพิ่ม

ไม่จัดวันหยุดพักผ่อน ประจำปี ก็ต้องจ่ายเงิน ค่าทำงานในวันหยุดแทน

นายจ้างไม่จัดวันหยุด

อ่านเพิ่ม

บุรีรัมย์ “อนุทิน” เดินทางไป สภ.เมืองบุรีรัมย์ ถอนแจ้งความ”หม่อมปลื้ม ” หมิ่นภูมิใจไทย

วันนี้ (7 ก.ย.65) นา

อ่านเพิ่ม

ลาป่วย “ไม่ถึง” ๓ วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์

จบ ! ถ้าลาป่วยตั้งแต

อ่านเพิ่ม

เวทีความสามัคคีปรองดอง บุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์ จัด

อ่านเพิ่ม