ขอนแก่น ยูไนเต็ด : จิรวัตน์ วังทะพันธ์, สุวิทย์ ไปพรมราช, โจชัว กรอมแมน, ปาณเดชา เงินประเสริฐ, อลงกรณ์ จรนาทอง, สันติธรณ์ สัทธิรมย์, จักรกิช พาละพล, อดิศักดิ์ ซอสูงเนิน, นรงฤทธิ์ บุญสุข, อิบสัน เมโล่, พลากร วอกลาง

ใส่ความเห็น