OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน บุรีรัมย์ ร่วมมือ จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดตลาดเชื่อมโยงสินค้า 2ประเทศ

จังหวัดบุรีรัมย์ จับ

อ่านเพิ่ม

เปิดชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี “บ้านหลักศิลา” เยือน “ถิ่นหลวงพ่อแสง ผ้าไหมตีนแดง แหล่งเห็ดโคนเห็ดไคหอม”

เมื่อวันที่ 31 มกราค

อ่านเพิ่ม

สร้างชุมชนเข้มแข็ง พช.บุรีรัมย์ ปักมุด! เปิดชุมชนท่องเที่ยวบ้านถนนหัก OTOP นวัตวิถี อำเภอปะคำ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม

อ่านเพิ่ม

  นักท่องเที่ยว ไทย ต่างชาติ สุดประทับใจ ร่วมเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองแสง อำเภอประโคนชัย

เมื่อวันที่ 27 ธันวา

อ่านเพิ่ม

  “โม.. ดอล เฮอย ปันเตียย..”บ้านตะลุงเก่า เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

เมื่อวันที่ 26 ธันวา

อ่านเพิ่ม

“ไร่อ้อยเขียวตระการตา สกุณาส่งเสียงร้อง พี่น้องสามัคคี ถิ่นนี้โนนสำราญ” เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP เพื่อการท่องเที่ยว” OTOP Village” 8 เส้นทาง

เมื่อวันที่ 25 ธันวา

อ่านเพิ่ม

“ฮักอีหลีเด้อ…เงีย…บุ๋ย..”เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 18-19 ธั

อ่านเพิ่ม

สัมผัส!!! อารยธรรมขอมโบราณ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม บุรีรัมย์ ท่องเที่ยว “OTOP VILLAGE”  8  เส้นทาง

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

อ่านเพิ่ม

นักท่องเที่ยวกว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ อำเภอหนองหงส์ “แอ่งเล็ก เช็คอิน”

บุรีรัมย์ –  เปิดงาน

อ่านเพิ่ม