ทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบินลำเลียงแบบ C-130 ลำเลียงข้าวสารหอมมะลิของ จ.บุรีรัมย์ ไปแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์และอาหารทะเลแปรรูปของ จ.ระนอง สู้ภัย COVID-19

กองทัพอากาศสนับสนุนเ

อ่านเพิ่ม

บุรีรัมย์ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุและ ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคในพื้นที่อำเภอคูเมือ

วันนี้ (8 มิ.ย.64) เ

อ่านเพิ่ม

นายกฯเมืองบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยม กำลังใจ และมอบ alcohol gel ให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ ตรวจหาเชื้อ เชิงรุก!

วันนี้ 27 พฤษภาคม 25

อ่านเพิ่ม

แถลง!บุรีรัมย์ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพศหญิง อายุ 42 ปี ชาวไทย อาชีพขายอาหารตามสั่ง

จังหวัดบุรีรัมย์ พบผ

อ่านเพิ่ม