แถลงข่าว ชาวบุรีรัมย์ พร้อม”หยุด” โควิด-19 ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

อ่านเพิ่ม

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ปรับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับรูปแบบการแพร่ระบาดจริงในพื้นที่

วันนี้ (26 เม.ย. 64)

อ่านเพิ่ม