พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ “เอามื้อสามัคคี” ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”

พช.บ้านใหม่ไชยพจน์ &

อ่านเพิ่ม

พช.บุรีรัมย์ ❇️นำเจ้าหน้าที่ ปปช. จังหวัดบุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสำรวจความคุ้มค่า “โคก หนอง นา” พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6

❇️จังหวัดบุรีรัมย์-

อ่านเพิ่ม

จังหวัดบุรีรัมย์- พช.บุรีรัมย์ ลุยพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ณ พื้นที่ อ.บ้านกรวด เพื่อติดตามการผลิดอกออกผล อย่างยั่งยืน

ข่าวโดยกลุ่มงานสารสน

อ่านเพิ่ม