จังหวัดบุรีรัมย์แถลงข่าว บริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค แบ่งโซนพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ฉีดวัคซีน กับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

สำนักงานประชาสัมพันธ

อ่านเพิ่ม

ปชส.บุรีรัมย์ รุก! จัดแถลงข่าวสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ผ่านเครือข่ายสื่อมวลชน

สำนักงานประชาสัมพันธ

อ่านเพิ่ม