สร้างเมืองบุรีรัมย์ให้น่าอยู่ที่สุดในโลก สวท.บุรีรัมย์ ร่วมกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มอบกล้าพันธุ์ไม้หมื่นสองพันต้น ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา

สร้างเมืองบุรีรัมย์ใ

อ่านเพิ่ม

สวท.บุรีรัมย์ เช็คอิน ช้อป แชะ อินทผลัมอำเภอกระสัง ลุย!ฟาร์มบ้านนาบ้านเรา ถ่ายทำสกู๊ปข่าวพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 26 มิถุน

อ่านเพิ่ม