ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ขึ้นบินสำรวจแหล่งน้ำ พื้นที่การเกษตร และเส้นทางผันน้ำจากบ่อหินเก่าไปเติมอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก เพื่อเป็นน้ำดิบผลิตน้ำประปาเพียงพอ

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ ขึ้

อ่านเพิ่ม

“กางแผนขาดแคลนน้ำ” จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม เร่ง!แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ฝนทิ้งช่วง

จากการที่มีแนวโน้มระ

อ่านเพิ่ม

บุรีรัมย์ มอบพันธุ์ข้าวให้เกษตรกรที่ประสบสภาวะฝนแล้งและฝนทิ้งช่วง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาค

อ่านเพิ่ม