ระการตาสวยงาม #ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ ปี2564

จังหวัดบุรีรัมย์ จัด

อ่านเพิ่ม

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติจำนวนมากเฝ้ารอชมขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2562 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

นักท่องเที่ยวทั้งชาว

อ่านเพิ่ม