เทศบาลตำบลอิสาน เร่งจัดพื้นที่ให้บริการระหว่างผู้ที่ได้การฉีดวัคซีนแล้ว กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขานรับมาตรการควบคุมโรคโควิด -19 ของจังหวัด บุรีรัมย์

ผู้ประกอบการร้านค้า

อ่านเพิ่ม

บุรีรัมย์ ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้สูงอายุและ ประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โรคในพื้นที่อำเภอคูเมือ

วันนี้ (8 มิ.ย.64) เ

อ่านเพิ่ม

“วัคซีน”  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

วันพุธที่ 25 เมษายน

อ่านเพิ่ม