พช.จังหวัดบุรีรัมย์ขับเคลื่อน!!!บ้านแสลงโทน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างกระแสหลัก เมืองรอง สุดประทับใจ

   เมื่อวันที่14 ธค

อ่านเพิ่ม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 

อธิบดีกรมสวัสดิการแล

อ่านเพิ่ม