ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ จัดพิธีบวงสรวงเทพเทวดา และสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่ม คณะเจ้าหน้าที่ฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเทพเทวดา และสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ด้วยการเซ่นไหว้สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวบุรีรัมย์ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เนื่องจากสถานการณ์พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก และอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาหล่อเลี้ยงเมืองบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียง มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ส่งผลให้ต้นข้าวในนาขาดน้ำหล่อเลี้ยง เริ่มทยอยยืนต้นตาย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ จึงจัดพิธีบวงสรวงทวยเทพเทวดา และสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เพื่อให้มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์

ใส่ความเห็น