ประกาศ : รายชื่อ 31 แข้ง “ชบาแก้ว U19” เก็บตัวรอบ 2 เตรียมทำศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประกาศรายชื่อ นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี จำนวน 31 คน เพื่อเก็บตัวเตรียมความพร้อม รอบที่ 2 สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบสุดท้าย ณ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562

โดนมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1.นางสาวรารัตน์ นาหนองตูม โรงเรียนนาหลวง
2.นางสาวพรพิมล เงินพล โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
3.นางสาวพรชิตา แท่นประทุม โรงเรียนวิชูทิศน์
4.นางสาวธมลวรรณ รักษาภักดี วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
5.นางสาวศิริวิภา จันทะรักษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
6.นางสาวสุภาวดี คีรีวงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
7.นางสาวณัฐนิชา กาฬสินธุ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
8.นางสาวทิพกฤตา อ่อนสมัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
9.นางสาวกัญญาณี ถวิลวงศ์ มหาวิทยาลัยธนบุรี
10.นางสาวธาดารัตน์ ไทยทรงธรรม โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
11.นางสาวรัตติกาล ขำแพลง โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
12.นางสาวปิยะธิดา หล้าธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
13.นางสาวณัฐวดี ปร่ำนาค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14.นางสาวกัญชลิญา พิมพะบุตร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
15.นางสาวดวงใจ คูณชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
16.นางสาวกัญริยา ศรีรักษ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
17.นางสาวภัทรนันท์ อุปชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
18.นางสาวพลอยชมพู สมนึก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
19.นางสาวนาเดีย เจะด โรงเรียนกีฬาจังหวัดพัทลุง
20.นางสาวธนกร พลคำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
21.นางสาวชัชวัลย์ รอดทอง โรงเรียนวิชูทิศน์
22.นางสาวจิรภาพร ดำหาย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
23.นางสาวอนุธิดา มะลาศรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
24.นางสาวภรทิพย์ ทองวิจิตร โรงเรียนวิชูทิศน์
25.นางสาวรัชพรรณ กิติราช สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
26.นางสาวอณุภา น้อยเหนื่อย โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
27.นางสาวปริยาภัทร กากแก้ว สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี
28.นางสาวธนพร ยิ้มละมัย โรงเรียนวัดสตรีระฆัง
29.นางสาวพรนภา อุ่นสา โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
30.นางสาวอริศรา วิชัย โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
31.นางสาวจัสมิน ซานิย่า เบรดฟอร์ด สหรัฐอเมริกา

สำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเดินทางมารายงานตัว ที่ ณ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น.

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี รอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2562 โดยรายการนี้จะนำเอา แชมป์, รองแชมป์ และทีมอันดับ 3 ของทวีป ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ในปี 2563 ต่อไป

โดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี มีดังนี้

27 ตุลาคม 2562 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเวียดนาม

30 ตุลาคม 2562 ทีมชาติออสเตรเลีย พบ ทีมชาติไทย

2 พฤศจิกายน 2562 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเกาหลีเหนือ