จังหวัดบุรีรัมย์จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้(21 มิ.ย. 62) เวลา 10.30 น. นายกฤษฏา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์คลื่นที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่หอประชุมอำเภอหนองกี่ จ.บุรีรัมย์ โดยมีนางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอหนองกี่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน และมีประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ไปขอรับบริการ และร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต และการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการการแพทย์ทั่วไป บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่

ใส่ความเห็น