ผจก. กฟภ.บุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา มารดานายสมพงษ์ เศรษฐมาตย์ พชง.6 กฟภ.จังหวัดบุรีรัมย์

ผจก. กฟภ.บุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เศรษฐมาตย์  

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00น ณ วัดป่าธรรมธีราราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายสนั่น ธรรมนิยม ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจากครอบครับเศรษฐมาตย์ เป็นประธานฝ่ายฆารวาสฌาปนกิจศพ คุณแม่สำเภา เศรษฐมาตย์ มารดา นายสมพงษ์ เศรษฐมาตย์ (พชง.6) พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดป่าธรรมธีราราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

   ครอบครัวเศรษฐมาตย์ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและบำเพ็ญกุศล นำพวงหรีดมาคำรพศพ ร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมทำบุญตลอดจนร่วมงานในการตั้งศพบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ คุณเเม่สำเภา เศรษฐมาตย์ เป็นอย่างสูง


ทุกสิ่งเปี่ยมล้นในใจของครอบครัวเศรษฐมาตย์ เรามิอาจจะเรียบเรียงเป็นคำพูดได้ หากดวงวิญญาณของท่านในสัมปรายภพของท่านทราบด้วยญาณวิถีใดคงจะทราบซึ้งในมิตรภาพและเกียรติที่ได้รับในวาระนี้เป็นอย่างยิ่ง 

   กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจศพ คุณเเม่สำเภา เศรษฐมาตย์ (อายุ81ปี) ณ เมรุวัดป่าธรรมธีราราม (วัดป่าหลังโรงเลื่อย) ต.ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ,วันที่ 12 -13 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00น สวดพระอภิธรรม , วันศุกร์ที่14 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00น สวดพระอภิธรรม  – สวดสังคหะ

   วันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์  , เวลา 08.00 น. สวดมาติกา -ทอดผ้าบังสุกุล ,เวลา 09.00 น. เคลื่อนศพขึ้นสู่เมรุวัดป่าธรรมธีราราม , เวลา 10.00 น. ประชุมเพลิง

   นายสมพงษ์ นางทองพันธ์ เศรษฐมาตย์ ( บุตร – สะใภ้ ) นายสมภพ เศรษฐมาตย์ (บุตร)  พร้อมญาติพี่น้องและลูกหลานทุกคน (เจ้าภาพ)