ปชส.-กกต. จังหวัดบุรีรัมย์ ติวเข้ม!สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดสัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันนี้ 28พ.ค.62 เวลา 08.30 น ที่ห้องประชุมสกายวิว 1 โรงแรมสกายวิวรีสอร์ท จังหวัดบุรีรัมย์ นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด การประชุมสัมมนาตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจัดขึ้น โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นสื่อมวลชน และเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ จำนวน 30 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ตามกฎหมายจะต้องหมดวาระลง และมีการเลือกตั้งใหม่ในเร็ว ๆ นี้ หลังจากที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสร็จสิ้น

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง มีสำนึกรักบ้านเกิด และหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ให้เกิดความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทยในภาพรวม

ข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ใส่ความเห็น