ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร”และชาวชุมชนคุณธรรม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมชวนเที่ยวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชนพลัง “บวร”และชาวชุมชนคุณธรรม ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมชวนเที่ยวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เชื่อมโยงกับภาพปราสาทหินที่ปรากฏใน MV LISA BLACKPINK หวังสร้างงาน รายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประกอบการ ร้านค้า ลูกชิ้นยืนกิน ที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ และผู้นำชุมชนพลัง “บวร”และชาวชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯ ที่ กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติโดยมีนายอังกรู ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชนพลัง “บวร” และชาวชุมชนคุณธรรมฯบ้านโคกเมืองให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมือง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือพลังบวร “บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ” ในการขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชน ให้มีคุณธรรมนำหน้า พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด พิชิตความยากจน ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวกลมเกลียวสามัคคี มีจิตอาสา นำพาชุมชนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ ทำความสะอาดชุมชน จัดสถานที่กักกันตัว รวมถึงจัดตู้ปันสุข เป็นต้น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า สำหรับอัตลักษณ์และลักษณะที่มีความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมือง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไท – ลาว และ ไท – เขมร เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟปลายบัดที่ดับสนิทแล้ว มีที่ตั้งอยู่บนพื้นที่แหล่งอารยธรรมธรรมขอม ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีโบราณสถานน้อยใหญ่อายุกว่า 1,400 ปี ให้ได้เรียนรู้ อาทิ ปราสาทเมืองต่ำ ปราสาทเขาปลายบัด กุฏิฤาษี ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 17 อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบ Healthy Homestay และสามารถเชื่อมโยงไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้โดยง่าย ซึ่งภาพปราสาทหินเหล่านี้ เป็นที่ฮือฮาปรากฏใน MV เดี่ยวครั้งแรกของ ลิซ่า แบคพิ้งค์ LISA BLACKPINK น.ส.ลลิษา มโนบาล ศิลปินสายเลือดไทยหนึ่งในสมาชิกวง BLACKPINK ประเทศเกาหลีใต้ ได้นำภาพปราสาทหินแสดงถึงบ้านเกิดของเธอ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทยไปเผยแพร่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีฐานเรียนรู้ทางภูมิปัญญาที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง ได้ถักทอผ้าไหม ผ้าฝ้ายเป็นผืนผ้าลายผักกูด ผ้าที่ได้แรงบันดาลใจจากลายซุ้มประตูเมืองต่ำ อันเป็นลิขสิทธิ์ของบ้านโคกเมือง กลุ่มย้อมผ้าหมักโคลนบารายพันปีมาเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย หรือ CPOT ด้วยการนำโคลนจากสระบารายอันเก่าแก่มาหมักย้อม และพัฒนาเป็นผ้าย้อมดินสีธรรมชาติที่มีความนุ่ม น่าสัมผัส ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website http://www.bankokmuang.in.th/Facebook Fanpage และยูทูบ Youtube ชื่อ “ชุมชนบ้านโคกเมือง” โดย 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมที่จะช่วยปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชน หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ Mobile Application“ เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด ที่มีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่โดดเด่น ร้านอาหาร สินค้าทางวัฒนธรรม ที่พัก ฯลฯ และชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” รวมทั้งเที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเป็นช่องทางสำคัญในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น