อำเภอรัตนบุรี ขับเคลื่อนขยายผลโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

สุรินทร์/อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนขยายผลโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

  เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 นายคเณศวร เกษอินทร์ นายอำเภอรัตนบุรี รับรายงานผลการดำเนินการ ขับเคลื่อนโครงการสุรินทร์รึ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ โดย น.ส.อรุณลักษณ์ ประคองใจ ปลัดอําเภองานสำนักงานอำเภอ ว่าที่ ร.ต.สนทนา เทิดธีรธรรม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยนายกฤติศักดิ์ อันภักดี ประมงอำเภอรัตนบุรี และ เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ การแปรรูปสัตว์น้ำ ที่บ้านหนองกา หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนบุรี และ ได้มอบพันธุ์ไม้ให้แก่เกษตรกร ที่บ้านหนองกา หมู่ที่ 3 ตำบลรัตนบุรี ซึ่งเป็นหมู่บ้านนำร่องของอำเภอรัตนบุรี ซึ่งเข้าร่วม”โครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” พร้อมทั้ง ได้ติดตามความก้าวหน้า การส่งเสริมการผลิต และจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์แก่เกษตรกร เพื่อขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในชุมชน เป็นการสร้างรายได้ นำสู่การมีสุขภาพดี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง รวมทั้ง ได้จัดกิจกรรมมอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์ ที่ตำบลรัตนบุรี  และ ตำบลหนองบัวบาน จำนวน 58,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์ปลานิลพันธุ์ปลายี่สกเทศ และ ปลาตะเพียนขาว

/บุญเรือง เกษรจันทร์/สุรินทร์/รายงาน/

ใส่ความเห็น